Trở thành người làm chủ trong tương lai
của ngành bất động sản

Trở thành
người làm chủ
trong tương lai
của ngành
bất động sản

Bhomes Academy, một thành viên của Bhomes Việt Nam, cung cấp một hệ thống chương trình đào tạo nội bộ bài bản cho từng cấp bậc nhân viên và quản lý, để từng bước phát triển bạn trở thành người làm chủ trong tương lai của ngành bất động sản hoặc bất cứ ngành kinh doanh nào khác.

Khám phá hệ thống chương trình đào tạo
cho từng giai đoạn phát triển

Khám phá hệ thống chương trình đào tạo
cho từng giai đoạn phát triển

Đưa bạn từng bước trở thành người chủ doanh nghiệp trong tương lai của ngành bất động sản

Đưa bạn từng bước trở thành người chủ doanh nghiệp
trong tương lai của ngành bất động sản

LỘ TRÌNH DÀNH CHO BẠN

Chương trình Đào tạo Thực tập sinh Bất động sản

Chương trình
Đào tạo
Thực tập sinh
Bất động sản

Next-Gen Leader Internship in Real Estate

Next-Gen Leader Internship
in Real Estate

Chương trình Thực tập kéo dài 3 tháng giúp các bạn sinh viên xác định rõ ràng lộ trình phát triển sự nghiệp của bản thân, hoàn thiện nền tảng kiến thức tổng quan về ngành bất động sản và trải nghiệm các công việc thực tế tại Bhomes Việt Nam.

Chương trình Đào tạo Sales Bất động sản

Chương trình
Đào tạo
Sales
Bất động sản

New Generation Sales in Real Estate

New Generation Sales
in Real Estate

Đào tạo Sales Bất động sản từ cấp Chuyên viên cho tới cấp Chuyên gia các kiến thức toàn diện về ngành bất động sản, chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân, quy trình bán hàng tối ưu, cách thức lập kế hoạch làm việc và quản lý công việc của bản thân.

Chương trình Đào tạo Quản lý Sales Bất động sản

Chương trình
Đào tạo
Quản lý Sales
Bất động sản

Talented Sales Manager in Real Estate

Talented Sales Manager
in Real Estate

Đào tạo Trưởng nhóm, Trưởng phòng và Giám đốc Kinh doanh kiến thức nền tảng về các công việc quản trị, chuyên sâu về kiến thức ngành bất động sản, năng lực quản lý bộ phận và truyền thông thương hiệu cá nhân trong mô hình Phân phối Bất động sản.

Chương trình Đào tạo Tổng Giám đốc Ngành Bất động sản

Chương trình
Đào tạo
Tổng Giám đốc
Ngành Bất động sản

Chief Executive Officer in Real Estate

Chief Executive Officer
in Real Estate

Đào tạo CEO, Giám đốc các SBUs, và các thành viên Ban Tổng Giám đốc chuyên sâu về mô hình phân phối bất động sản, chiến lược cạnh tranh tại thị trường Việt Nam và toàn cầu, và năng lực quản lý vận hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Chương trình Đào tạo Doanh nhân Ngành Bất động sản

Chương trình
Đào tạo
Doanh nhân
Ngành Bất động sản

Entrepreneur & Startup in Real Estate

Entrepreneur & Startup
in Real Estate

Đào tạo Nhà sáng lập Công ty, Chủ tịch Công ty hoặc những nhân sự cấp cao có mong muốn khởi nghiệp các kiến thức chuyên sâu về năng lực quản trị và hoạch định chiến lược cấp công ty để kinh doanh thành công trong ngành bất động sản.

Gia nhập
Bhomes Việt Nam

Gia nhập Bhomes Việt Nam

Điều quan trọng là
chúng ta luôn đi cùng nhau.

Điều quan trọng là chúng ta luôn đi cùng nhau.

Add New Playlist

Chuyên gia thực thi

Người trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở mọi chuyên môn trong các phòng ban và bộ phận, từ cấp độ thực tập sinh, chuyên viên, chuyên gia, cho tới chuyên gia cao cấp

Dành cho những nhân viên và chuyên gia thực thi chưa hình dung được lộ trình sự nghiệp, gặp khó khăn trong việc nâng cao năng lực, hoặc muốn thay đổi ngành nghề

Dành cho những người làm chuyên môn chuẩn bị lên làm các vị trí quản lý trong doanh nghiệp, hoặc có mong muốn trở thành quản lý trong tương lai

Người quản lý

Người đang giữ các vị quản lý cấp cao và cấp trung trong doanh nghiệp, từ tổng giám đốc điều hành (CEO) và các thành viên khác trong ban giám đốc (CXO) cho tới các cấp quản lý thấp hơn ở các bộ phận, phòng ban

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc triển khai thực thi các hạng mục khó mà nội bộ chưa thể giải quyết

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vận hành và chưa nắm được toàn bộ hệ thống các công việc trong tổ chức

Dành cho những người quản lý trong doanh nghiệp đang thiếu nền tảng kiến thức bài bản về quản trị kinh doanh, từ công ty tổng cho tới chuyên môn

Chủ doanh nghiệp

Người đang sở hữu doanh nghiệp, mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Dành cho chủ doanh nghiệp đang phải kiêm nhiệm nhiều vị trí, không biết cách chuyển đổi từ người làm trực tiếp sang một người làm chủ thực sự

Dành cho người chủ doanh nghiệp chưa nắm được các nguyên lý căn bản trong việc quản trị doanh doanh nghiệp tổng thể, từ công ty tổng tới các bộ phận

Dành cho người chủ của Startups hoặc SMEs đang có nhu cầu gọi vốn đầu tư, tìm kiếm cổ đông đồng hành và mở rộng quy mô nhanh chóng

Nhà đầu tư

Người đang nắm giữ nguồn vốn, cần nơi đầu tư đáng tin cậy để bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản

Dành cho người chưa có ý tưởng kinh doanh, đang tìm kiếm các Startups hoặc SMEs tiềm năng mới để đầu tư

Dành cho người đã có ý tưởng kinh doanh, muốn khởi nghiệp để xây dựng doanh nghiệp và hiện thực hoá ý tưởng

Dành cho người đang đầu tư vào Startups và SMEs nhưng có nền tảng căn bản về quản trị doanh nghiệp